Thursday, May 26, 2022

‘ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ’ಯ ಪಕ್ಷಿನೋಟ new column

Follow Us

ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತ, ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಂಬೋಣ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ – 1

ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಅಂಕಣಕಾರರು
newsics.com@gmail.com
www.facebook.com/ksn.bird
ksn.bird@gmail.com
ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಮಾನವನನ್ನು ಸಹಜೀವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾನವಕೃತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾನವನ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನವಕೃತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ (ಅದು ಪಕ್ಷಿ/ಪ್ರಾಣಿ/ಸಸ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು) ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮನೋಧರ್ಮದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

* * *

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಎಲೆಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಮೂಲದ ಆಹಾರವೇ ಆದರೂ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಯ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೈಶ್ವದೇವ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾದರೆ ದಯಾಸರ್ವಭೂತೇಶು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಜೀವಿಯನ್ನು ದಯೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹುಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ; ಹುಲಿಯಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಮಾತುಬರುತ್ತದೆ. ಜನಪದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಜನಪದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ಪವಿತ್ರವನಗಳು, ನಾಗಬನಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹವೇ. ಆದರೆ, ಕೆಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದೇ ಕಾಲನ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಭಾಗವತದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳ‍್ಳವ್ಯಾಪಾರ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಂತದಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳ್ಳವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‍ ಹಾಗೂ ಅದು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗುವ ಸರಕಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಹನತೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಗ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ (ಹಾಗೆನೋಡಿದರೆ (ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೂ) ಎಲ್ಲ ಬೇಟೆಯೂ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯೇ! ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ), ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಭಾಗಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅರಣ್ಯಛಿದ್ರೀಕರಣ, ಕಾಡುಗಳ ಹನನ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರವನಗಳಾಗಲಿ, ನಾಗಬನಗಳಾಗಲಿ (ಇವೂ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ) ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಸಹ. ಭಾರತದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದು 1972ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಅತೀ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವನ ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರ್ಗ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನೈತಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತ, ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಂಬೋಣ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

Latest News

ಪಾಟಿದಾರ್ ಶತಕದಾಟ: ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ತಲುಪಿದ ಫಾಫ್ ಪಡೆ

newsics.com ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 14ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿ...

ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಟಿವಿ‌ ಕಲಾವಿದೆ ಬಲಿ

newsics.com ಶ್ರೀನಗರ: ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಟಿವಿ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬದ್ಗಾಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿದೆ ಅಮ್ರೀನ್‌ ಭಟ್‌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ರೀನ್...

ಪೆಟ್ರೋಲಿಲ್ಲ, ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ: ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಫೀಜ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

newsics.com ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್...
- Advertisement -
error: Content is protected !!