ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೂರು ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್

Newsics.com ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುವ  ಮೂರು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ ತಲುಪಿವೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎರಡನೆ ಕಂತಿನ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಐದು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು.  ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಸತತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದಿವೆ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರಿ ಈ ಪೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. … Continue reading ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೂರು ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್