₹999ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬರ್ಗರ್ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ: 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಉಚಿತ

newsics.com ಪಂಜಾಬ್: ಲೂಧಿಯಾನ ಮೂಲದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರ‌ ಜೊತೆಗೆ 999 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್, ಸಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ